Algemene voorwaarden

Artikel 1 Reikwijdte en aard van onze dienstverlening

Beach Beds B.V. heeft een tweetal hoofdactiviteiten:

  • Het onderhouden van website waarop strandbedden kunnen worden gereserveerd;
  • De verhuur van strandbedden op een aantal locaties.

Via onze website bieden wij een online platform aan waar Beach Beds B.V. en strandpaviljoenhouders strandbedden aanbieden en waar bezoekers kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en een reservering tegen betaling kunnen doen. Met de strandpaviljoenhouders die hun strandbedden via de website van Beach Beds aanbieden is een contract mee afgesloten.

Met strandgast wordt in deze voorwaarden iemand bedoelt die een reservering plaatst op de website dan wel een strandbed, windscherm en/of parasol huurt op het strand.

De informatie die wij vrijgeven voor strandpaviljoens niet in eigen beheer van Beach Beds B.V. is gebaseerd op de informatie die de strandpaviljoenhouders aan ons verschaffen. De strand-paviljoenhouders die hun strandbedden op onze website adverteren en promoten, krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid en voorwaarden en andere relevante informatie die op onze website wordt getoond.

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website, maar wij zullen de informatie aangeboden door strandpaviljoenhouders niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook gemaakt door de strandpaviljoenhouder.

Onze website wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Artikel 2 Privacy en cookies

Beach Beds B.V. respecteert uw privacy. Meer hierover kun u in onze privacy voorwaarden en cookiesbeleid lezen.

Artikel 3 Reservering van strandbedden

Reserveringen van strandbedden en aanverwante artikelen zijn uitsluitend mogelijk via de website. Telefonisch of via Whatsapp is niet mogelijk. De reservering is pas definitief als de betaling heeft plaatsgevonden. De strandgast krijgt een betalingsbevestiging per e-mail en deze dient de strandgast te laten zien als zij/hij zich op het strand meldt. De reservering heeft betrekking op de periode vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur op de gereserveerde datum. Beach Beds B.V. dan wel de strandpaviljoenhouder behoudt het recht om te oordelen of het strandweer is en open te gaan. De strandgast kan geen reservering annuleren of verplaatsen. De strandgast kan wel op het strand de medewerker van de strandbeddenverhuur van Beach Beds B.V. of de strandpaviljoenhouder verzoeken om te verplaatsen indien er andere plaatsen beschikbaar zijn. Indien de strandgast zich niet voor 12.00 uur komt melden op het strand bij de medewerker van Beach Beds B.V. of de strandpaviljoenhouder dan vervalt de reservering en kan de plek aan een ander worden verhuurd. Voor een reservering krijgt de strandgast bij slecht weer of te laat aanmelden geen geld terug.

Het is niet toegestaan dat de strandgast zelf de strandbed(den) doorverhuurd.

Artikel 4 Onze strandbedden, tafeltjes, windschermen en parasols

De strandgast die heeft gereserveerd is aansprakelijk voor het moedwillig stukmaken van onze strandbedden, tafeltjes, windschermen en/of parasols door hemzelf of één van zijn gasten. Bij het niet opvolgen door de strandgast van de adviezen van een medewerker van Beach Beds B.V. dan wel van het strandpaviljoen is het mogelijk dat de betreffende medewerker het gereserveerde item weer retour neemt zonder het recht op teruggaaf van geld.

Artikel 5 Roken

Roken is toegestaan. Indien naastgelegen gasten hinder ondervinden van rook mag de medewerker van Beach Beds B.V. dan wel het strandpaviljoen de strandgast die rookt verzoeken niet te roken. Het is mogelijk dat sommige strandpaviljoenhouders een niet roken beleid hebben, dat zal dan op de website worden aangegeven.

Artikel 6 Honden en andere huisdieren

Wat betreft honden of andere huisdieren zij Beach Beds B.V. en strandpaviljoenhouders gehouden aan de regels die voor het betreffende strand gelden. Indien honden en andere huisdieren zijn toegestaan, is het niet toegestaan dat ze gebruik maken van de bedden, ze blijven op het zand.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Beach Beds B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van de reservering van de strandgast zoals uiteengezet in de bevestigingsmail.

Beach Beds B.V. is ook niet aansprakelijk voor onkundig gebruik van materiaal van Beach Beds B.V. door de strandgast en/of gasten daarvan als bijvoorbeeld bij harde wind verplaatsen van windschermen. Indien verplaatsing gewenst is van de strandbedden, parasols, tafeltjes en/of windschermen, altijd de medewerker van Beach Beds B.V. of het strandpaviljoen vragen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Beach Beds B.V. of de strandpaviljoenhouders waar Beach Beds B.V. een contract mee heeft gesloten.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder nummer 74892576.